* مو

در دوران جوانی مویش بسیار بود ، تا بدانجا که آن را می بافت  (۱) .اما هنگام بزرگسالی ،

موهای جلوی سرش ریخته بود (۲) . خود ، سبب آن را استفاده ی بسیار از کلاهخود و

شمشیر زدن با هماوردانش {در نبردها } می دانست .(۳)

* ابرو

ابروانی نازک و بلند داشت .(۴)

* چشم

چشمانی درشت (۵)، مشکی (۶)، اما متمایل به رنگِ میشی (۷)یا عسلی (۸)و {نگاهی} نافذ (۹)داشت .

* بینی

بینی اش کوچک ، راست وتیغه ای بود . (۱۰)

* ریش

ریشی انبوه داشت (۱۱) . محاسن سپید (۱۲)و بسیارش سینه اش را پوشانده بود (۱۳).

* رخسار

زیبا چهره بود ، رخسارش یه سان ماه شب چهارده می درخشید .(۱۴)

از او پرسیدند : چهره نیایشگران هماره زرد رنگ است ، اما شما رخساری روشن ،

سپید و پیشانی گلرنگی دارید . راز این تفاوت در چیست ؟

پاسخ داد : دیگر عابدان در هراس و بیم اند که آیا آفریدگار از آنان خرسند است یا نه  ،

اما من بدان پایه رسیده ام که هم خداوند محبوب من است ، و هم من محبوب او ‌،

از این روی ، از هراس در امانم .(۱۵)

نشان سجده بر پیشانی اش ، چون پینه های زانوی شتر آشکار بود .(۱۶)

* گردن

گردنش از سپیدی ، همانند ابریقی نقره فام می درخشید .(۱۷)

* شانه

شانه هایی پهن داشت .(۱۸)

* دست

کف دستش از کار کردن زبر و خشن بود .(۱۹)

چنان بازویش با آرنجش یکی شده بود که از یکدیگر تشخیص داده نمی شد . اگر

دست مردی را می گرفت ، نفسش بند می آمد . بازو و دستانی نیرومند داشت .(۲۰)

* پا

عضله های ساق هایش پهن (۲۱)، اما مچ هایش باریک بودند .(۲۲)

* اندام

قامتش نه بسیار بلند و نه بسیار کوتاه ، میانه بود (۲۳)، گرچه به کوتاهی نزدیک بود .(۲۴)

* پوست

گندمگون بود (۲۵)و اندکی به سرخی می زد .(۲۶)

 

پی نوشتها :

۱. سنن الامام علی (ع)

۲. جمل من انساب الاشراف

۳. خصال ،روضة الواعظین ،بحارالانوار

۴. مناقب آل ابی طالب ، بحارالانوار

۵. سنن الامام علی (ع)

۶. مناقب آل ابی طالب ، بحارالانوار

۷. همان

۸. همان

۹. بحارالانوار ، حلیلةالابرار ، فرحةالغری

۱۰. سنن الامام علی (ع)

۱۱. خصال ، عیون اخبارالرضا (ع) ، معانی الاخبار (صدوق ) ، مناقب الامام امیرالمومنین ،

نظم در رالسمطین

۱۲. نظم در رالسمطین

۱۳. همان

۱۴. بحارالانوار ، شرح نهج البلاغه (ابن ابی الحدید) ، مناقب آل ابی طالب

۱۵ مسندالامام علی (ع)

۱۶. بحارالانوار

۱۷. بحارالانوار ، مناقب آل ابی طالب

۱۸. بحار الانوار ، ذخایر العقبی(طبری) ، مناقب آل ابی طالب

۱۹. بحارالانوار ، ذخائرالعقبی

۲۰. بحارالانوار

۲۱.الغارات

۲۲. همان

۲۳.بحارالانوار ، خصال ، علل الشرائع

۲۴.بحارالانوار ، حلیةالابرار ، فرحةالغری 

۲۵. بحارالانوار ، حلیةالابرار ، فرحةالغری 

۲۶. سنن الامام علی (ع)

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۴/۱۱ساعت 13:54  توسط س س ع خ  |